ĐĂNG KÝ THAM GIA OFFLINE THÀNH CÔNG

Quý khách đã đăng ký thành công tham dự Offline Giải pháp hệ thống Digital Marketing cho ngành Bất Động Sản.
Quý khách vui lòng truy cập email đã đăng ký, nhấn nút SẼ THAM DỰ để được giữ chỗ.
Hotline hỗ trợ: 0903 331 282

OFFLINE GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

DIGITAL MARKETING CHO NGÀNH
BẤT ĐỘNG SẢN

14:00 - 17:00 | T6, 26.01.2018

Tại Văn phòng EQVN- Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. HCM